Přeskočit na obsah

O původu slova cibule

Slovo cibule se nám asi nezdá nijak zvláštní. Ale zdání klame. Toto typicky české slovo – cibule – totiž pochází až z doby národního obrození…

Pátrali jsme a první zmínky o tomto slově nás zavedou až do 16. století. Dříve se cibuli říkalo cedule. Ano, už v dávných dobách se prodávala cibule, ale dřív se na ceduli psalo slovo cedule, což znamenalo že prodávají cibule, když si to ale nějaký vzdělaný člověk přečetl, myslel si, že na prodej je zrovna ta cedule, kde bylo napsáno slovo cedule, proto hrstka výjimečných pansofistů dostala od tehdejšího panovníka našich zemí na starost najít nový a lepší název.

V podmínkách bylo mimo jiné uvedeno, že novodobý název nemá nijak odkazovat na slovo hřbet ani se podobat slovu okamžik. Vytvořit nový název dělalo i těm největším odborníkům problémy. Vymyslet nový, lepší a především ojedinělý název pro ceduli, resp. cibuli, bylo velmi složité. Nad cedulí se stahovala temná mračna a hrozil i celoplošný zákaz prodeje a konzumace této pochutiny.

Vše se změnilo až s příchodem Viléma rozeného ve Vtelně, který sjednal cekilářský glejd. Tento glejd zavazoval všechny obyvatele Vtelna k používání nového názvu pro cedule (myslíme tím cibuli) nahrazením dvou písmen ve slově. Nejednalo se o hlavní ani vedlejší město, proto změna celého názvu nebyla na místě. Více si sice nemohlo město dovolit, i tak se ale zasloužilo o velké zásluhy ohledně dalších úprav tohoto slova. Na náměstí Vtelna do teď je veliká socha velké vrstevnaté cibule na památku těchto jazykových úprav.

Zpět k historii slova. Začátek a konec se záměrně nechal, aby to nikoho nemátlo, ovšem prostřední DUová slabika zaznamenala po úpravě značné změny. Cedule se nejdříve přejmenovala na CEKILE, za což do teď vděčíme samotnému Vilémovi. V následujícch letech se název začal hojně využívat a vznikly i různé variace na toto slovo. Cemole nebo i cepole. Nakonec se ustálil oblíbený výraz CECITRONDRONOLE. Tento název se ale postupem času slangově zkrátil až na CECIBLE. Až v době národního obrození se výraz doupravil do nám již známé podoby oddělením první slabiky. Vzniklo tak slovo CIBLE a aby se to lépe vyslovovalo, přidalo se přehláskované U.

Přehláskované U ovšem dělalo během světových válek značné komplikace a německý lid si myslel, že slovo patří jim. Mnoho lidí bylo mučeno a trestáno, pokud neřekli o slovu pravdu. Přehláska se ale do slova dostala pouze chybou v zápise. Po druhé světové válce se přehláska nad U smazala a vzniklo nám již známé a hojně využívané slovo cibule.

Mohli bychom samozřejmě ještě zabrousit do několika krušných období tohoto slova, ale myslíme si, že pro začátek to stačí.

Gratulujeme, nyní už jsi taky cibuliolog!