Přeskočit na obsah

Projekt Den Evropy

Na Gymnáziu v Rumburku se již 7. rokem koná projekt Den Evropy. Projektu se vždy účastní všichni studenti třetích ročníků, každá třída zvlášť. Jejich úkolem je v týmu, složeném většinou ze sedmi členů, představit jeden stát Evropské unie. Návštěvníkům by měli představit historii státu, známé osobnosti a zeměpisné údaje. Je jen na skupině, jakým stylem vše odprezentuje.

Tento rok jsem na Gymnáziu třetím rokem, a tak se i já zapojil do projektu Den Evropy. V této reportáži se budu soustředit především na přípravy, se kterými se setkají i všichni budoucí studenti třetích ročníků.

Je čtvrtek 20. března a zvonek právě ohlašuje začátek hodiny, v níž se všichni mí spolužáci ze třídy 3. C dozví, s kým budou v týmu a jaký stát budou mít za úkol představit. Všichni jsme zvědaví, kdo bude do jednotlivých týmů vylosován a jaký stát nám bude náhodně přiřazen. Po chvilce napětí se dozvídáme první jména.

V rozřazených týmech jsme si poté zahráli soutěž, ve které jsme si ověřili, jak jsou na tom naše vědomosti v oblasti kultury, historie, zeměpisu a jídla evropských států. „V jakém městě se každoročně konají bíčí zápasy?“ zněla jedna z otázek. Ve výherním pořadí jsme si poté vylosovali stát, na kterém budeme celý měsíc a půl pracovat. V naší třídě si skupiny studentů vylosovaly státy Estonsko, Portugalsko a Švédsko. Náš tým získal tímto losováním Švédsko. Všichni jsme již nyní zvědaví, stejně jako naši kantoři, jak si v tomto projektu povedeme a jak naše výstupní práce bude 12. května vypadat.

Hned další den jsme si v týmu vyzkoušeli brainstorming a „házeli“ na papír všemožné nápady, o čem zajímavém ze Švédska informovat. Základní témata, jako například historie, zeměpisné údaje, hospodářství, kultura a jídelníček státu, jsme si ve skupině rozdělili a doma máme všichni přes víkend najít a zpracovat informace, o které se v příští hodině s ostatními v týmu podělíme.

Po víkendu jsme si opět sesedli do rozlosovaných skupin a vytáhli papíry s našimi nalezenými informacemi a podělili se o ně s dalšími členy našeho týmu.

Na poslední hodině první fáze projektu jsme již všechny informace o státu měli vyhledané. Nyní si musíme ještě vybrat třídy, ve kterých budou jednotlivé skupiny konkrétní státy představovat. Dále vymýšlíme, jestli budeme připravovat nějaké občerstvení, co všechno řekneme návštěvníkům a jestli připravíme i nějaké soutěže.

Ne všichni se zapojí pouze do prezentace evropských států. Pár vybraných studentů získalo funkci průvodce a dokumentaristy celého projektu. Budou sjednocovat výzdobu celé školy a provádět návštěvníky. Nakonec projekt také zdokumentují formou článků do novin.

Koncem dubna začíná druhá fáze projektu. Máme jeden den, kdy místo vyučování připravujeme nejrůznější dekorace a modely, které použijeme při prezentaci. Vymýšlíme si kostýmy, připravujeme texty a sháníme nejrůznější kulisy. Podobný den nás čeká ještě jeden těsně před samotným zakončením projektu. Druhý přípravný den si již vše přenášíme přímo do naší učebny. Instalujeme výzdobu na správná místa a jsme velice nervózní. Stále máme pocit, že nám něco chybí. Znova a znova si nacvičujeme, jak návštěvníky budeme vítat.

Třetí fáze projektu – dveře naší školy se otevírají tentokrát nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Máme poslední minuty před puštěním první skupinky k nám do „Švédska“. První a druhé ročníky vyššího gymnázia se rozdělí do osmi skupin a prochází postupně každým státem. Celkem budeme tedy naše vystoupení, dá-li se to tak nazvat, opakovat osmkrát. Na každou skupinu máme čas dvacet minut. Během této doby bychom měli skupině představit námi vybraný stát, sdělit nějaké informace o historii, základní zeměpisná fakta a podobně.

Hned při vítání první skupiny jsem se přeřekl. Návštěvníci se smáli a snad to nebrali moc vážně. Ale všichni se musíme snažit – každý návštěvník dostane hodnotící papír, kde ke každému státu napíše své hodnocení od jedné do deseti, kde deset bodů je hodnocení nejlepší a jeden bod hodnocení nejhorší. Stát, který tímto způsobem získá nejvíce bodů, vyhraje na konci školního roku dort. Ve hře je ale mnohem více – z tohoto projektu také dostaneme známku do předmětů, konkrétně do zeměpisu, dějepisu, češtiny a OSZ.

Celý den jsme si i přes počáteční nervozitu užili a teď už jen budeme doufat, že nám naši návštěvníci dali plný počet bodů v hodnocení. Snad jsem vám alespoň částečně přiblížil průběh tohoto zajímavého a kreativního projektu a naznačil, na co všechno se mohou těšit budoucí studenti třetích ročníků nebo potencionální návštěvníci i následující rok.